Overblijven

Uw kind is van harte welkom om tussen de middag op school te eten. U geeft uw kind daarvoor op via BasisOnline. Dan kan standaard op bepaalde dagen of incidenteel.
De kinderen eten in twee groepen (de onderbouw en de bovenbouw) samen met de overblijfmoeders.
Halfjaarlijks ontvangt u een factuur. Overblijven kost per keer€1,75. Maximaal bent u per gezin per schooljaar€250 kwijt.