Fundamoment september 2020

02 september 2020
Beste ouder(s)/verzorger(s),

In de bijlage vindt u het Fundamoment van september, tevens treft u
een persbericht van de gemeente Vijfheerenlanden aan.

Met vriendelijke groet,
namen het team van Het Fundament
Mattie de Hoop