Toetskalender

Toetskalender Het Fundament Nieuwland 2015-2016

1

2

3

4

5

6

7

8

oktober

Herfstsignalering

(dyslexieprotocol)

DMT/AVI

oktober/

november

Tussenmeting

zwakke (C-D-E)

spellers/lezers

(dyslexieprotocol)

Tussenmeting

zwakke (C-D-E)

spellers/lezers

(dyslexieprotocol)

Tussenmeting

zwakke (C-D-E)

spellers/lezers

(dyslexieprotocol)

Tussenmeting

zwakke (C-D-E)

spellers/lezers

(dyslexieprotocol)

-Spelling

-Begrijpend lezen

-Rekenen

november

EGGO

EGGO

EGGO

EGGO

EGGO

EGGO

EGGO

EGGO

januari /februari

-Taal voor Kleuters

-Rekenen voor Kleuters

-Pravoo

-dyslexie

protocol

-motoriek lijst

-Taal voor Kleuters

-Rekenen voor Kleuters

-Pravoo

-dyslexie protocol

-motoriek lijst

Wintersignalering

(dyslexieprotocol)

-DMT/AVI (nieuw)

-Rekenen

- Spelling

-DMT/AVI

-Spelling

-Begr. Lezen

-Rekenen

-DMT/AVI

-Spelling

-Begr. Lezen

-Rekenen

-DMT/AVI

Spelling

Begr. Lezen

Rekenen

-DMT/AVI

Spelling

Begr. Lezen

Rekenen

5-6-7 feb

Eindcito

maart

EGGO

(ook voor 0-lln. die doorgaan)

EGGO

EGGO

EGGO

EGGO

EGGO

EGGO

DMT/AVI (oud)

EGGO

april

Tussenmeting

zwakke (C-D-E)

spellers/lezers

(dyslexieprotocol)

Tussenmeting

zwakke (C-D-E)

spellers/lezers

(dyslexieprotocol)

Tussenmeting

zwakke (C-D-E)

spellers/lezers

(dyslexieprotocol)

Tussenmeting

zwakke (C-D-E)

spellers/lezers

(dyslexieprotocol)

Tussenmeting

zwakke (C-D-E)

spellers/lezers

(dyslexieprotocol)

Tussenmeting zwakke spellers/lezers

(dyslexieprotocol)

Eind CITO

Mei/ juni

-Taal voor Kleuters

-

Rekenen voor Kleuters

-Pravoo

-dyslexie

protocol

-Taal voor Kleuters

-Rekenen voor Kleuters

-Pravoo

-dyslexie

protocol

DMT/AVI

Spelling

Rekenen

Begr. lezen

DMT/AVI

Spelling

Rekenen

Begr. lezen

DMT/AVI

Spelling

Rekenen

Begr. lezen (indien onv. injan-febr.)

DMT/AVI

Spelling

Rekenen

Begr. lezen (indien onv. in jan-feb.)

-DMT/AVI

Entreetoets

Engels

Begr. lezen (indien onv. in jan-feb.)Pravoo,is eenleerlingvolgsysteemdat ook een maand na binnenkomst van een kleuter wordtingevuld.Drie maanden na binnenkomst wordt ook de Peutertoets afgenomen.