Toetskalender

Toetskalender Het Fundament Nieuwland 2015-2016

1

2

3

4

5

6

7

8

oktober

Herfstsignalering

(dyslexieprotocol)

DMT/AVI

oktober/

november

Tussenmeting

zwakke (C-D-E)

spellers/lezers

(dyslexieprotocol)

Tussenmeting

zwakke (C-D-E)

spellers/lezers

(dyslexieprotocol)

Tussenmeting

zwakke (C-D-E)

spellers/lezers

(dyslexieprotocol)

Tussenmeting

zwakke (C-D-E)

spellers/lezers

(dyslexieprotocol)

-Spelling

-Begrijpend lezen

-Rekenen

november

EGGO

EGGO

EGGO

EGGO

EGGO

EGGO

EGGO

EGGO

januari /februari

-Taal voor Kleuters

-Rekenen voor Kleuters

-Pravoo

-dyslexie

protocol

-motoriek lijst

-Taal voor Kleuters

-Rekenen voor Kleuters

-Pravoo

-dyslexie protocol

-motoriek lijst

Wintersignalering

(dyslexieprotocol)

-DMT/AVI (nieuw)

-Rekenen

- Spelling

-DMT/AVI

-Spelling

-Begr. Lezen

-Rekenen

-DMT/AVI

-Spelling

-Begr. Lezen

-Rekenen

-DMT/AVI

Spelling

Begr. Lezen

Rekenen

-DMT/AVI

Spelling

Begr. Lezen

Rekenen

5-6-7 feb

Eindcito

maart

EGGO

(ook voor 0-lln. die doorgaan)

EGGO

EGGO

EGGO

EGGO

EGGO

EGGO

DMT/AVI (oud)

EGGO

april

Tussenmeting

zwakke (C-D-E)

spellers/lezers

(dyslexieprotocol)

Tussenmeting

zwakke (C-D-E)

spellers/lezers

(dyslexieprotocol)

Tussenmeting

zwakke (C-D-E)

spellers/lezers

(dyslexieprotocol)

Tussenmeting

zwakke (C-D-E)

spellers/lezers

(dyslexieprotocol)

Tussenmeting

zwakke (C-D-E)

spellers/lezers

(dyslexieprotocol)

Tussenmeting zwakke spellers/lezers

(dyslexieprotocol)

Eind CITO

Mei/ juni

-Taal voor Kleuters

-

Rekenen voor Kleuters

-Pravoo

-dyslexie

protocol

-Taal voor Kleuters

-Rekenen voor Kleuters

-Pravoo

-dyslexie

protocol

DMT/AVI

Spelling

Rekenen

Begr. lezen

DMT/AVI

Spelling

Rekenen

Begr. lezen

DMT/AVI

Spelling

Rekenen

Begr. lezen (indien onv. injan-febr.)

DMT/AVI

Spelling

Rekenen

Begr. lezen (indien onv. in jan-feb.)

-DMT/AVI

Entreetoets

Engels

Begr. lezen (indien onv. in jan-feb.)Pravoo,is eenleerlingvolgsysteemdat ook een maand na binnenkomst van een kleuter wordtingevuld.Drie maanden na binnenkomst wordt ook de Peutertoets afgenomen.

Kalender

24 december 2021
Vrije middag
27 december 2021
Kerstvakantie
12 januari 2022
Luizencontrole
Meer Kalender