Toetskalender

Toetskalender Het Fundament Nieuwland  2015-2016
 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

oktober

 

 

 

 

 

Herfstsignalering

(dyslexieprotocol)

 

 

 

 

DMT/AVI

oktober/

november

 

 

 

Tussenmeting

zwakke (C-D-E)

spellers/lezers

(dyslexieprotocol)

Tussenmeting

zwakke (C-D-E)

spellers/lezers

(dyslexieprotocol)

Tussenmeting

zwakke (C-D-E)

spellers/lezers

(dyslexieprotocol)

Tussenmeting

zwakke (C-D-E)

spellers/lezers

(dyslexieprotocol)

-Spelling

 

-Begrijpend lezen

 

-Rekenen

november

EGGO

 

EGGO

EGGO

EGGO

EGGO

EGGO

EGGO

EGGO

januari /februari

-Taal voor Kleuters

 

-Rekenen voor Kleuters

 

-Pravoo

 

-dyslexie

protocol

 

-motoriek lijst

-Taal voor Kleuters

 

-Rekenen voor Kleuters

 

-Pravoo

 

-dyslexie protocol

 

-motoriek lijst

Wintersignalering

(dyslexieprotocol)

 

-DMT/AVI (nieuw)

 

-Rekenen

-DMT/AVI

 

-Spelling

 

-Begr. Lezen

 

-Rekenen

-DMT/AVI

 

-Spelling

 

-Begr. Lezen

 

-Rekenen

-DMT/AVI

 

Spelling

 

Begr. Lezen

 

Rekenen

 

-DMT/AVI

 

Spelling

 

Begr. Lezen

 

Rekenen

 

 

5-6-7 feb

Eindcito

maart

EGGO

(ook voor 0-lln. die doorgaan)

EGGO

EGGO

EGGO

EGGO

EGGO

EGGO

DMT/AVI (oud)

 

EGGO

april

 

 

 

Tussenmeting

zwakke (C-D-E)

spellers/lezers

(dyslexieprotocol)

Tussenmeting

zwakke (C-D-E)

spellers/lezers

(dyslexieprotocol)

Tussenmeting

zwakke (C-D-E)

spellers/lezers

(dyslexieprotocol)

Tussenmeting

zwakke (C-D-E)

spellers/lezers

(dyslexieprotocol)

Tussenmeting

zwakke (C-D-E)

spellers/lezers

(dyslexieprotocol)

Tussenmeting zwakke spellers/lezers

(dyslexieprotocol)

Eind CITO

Mei/ juni

-Taal voor Kleuters

 

-

Rekenen voor Kleuters

 

-Pravoo

 

-dyslexie

protocol

-Taal voor Kleuters

 

-Rekenen voor Kleuters

 

-Pravoo

 

-dyslexie

protocol

DMT/AVI

 

Spelling

 

Rekenen

 

Begr. lezen

DMT/AVI

 

Spelling

 

Rekenen

 

Begr. lezen

DMT/AVI

 

Spelling

 

Rekenen

 

Begr. lezen (indien onv. in jan-febr.)

DMT/AVI

 

Spelling

 

Rekenen

 

Begr. lezen (indien onv. in jan-feb.)

-DMT/AVI

 

Entreetoets

 

Engels

 

Begr. lezen (indien onv. in jan-feb.)

 

 Pravoo, is een leerlingvolgsysteem dat ook een maand na binnenkomst van een kleuter wordt ingevuld. Drie maanden na binnenkomst wordt ook de Peutertoets afgenomen.