Schoolmaatschappelijk werk (SMW)

Basisscholen worden regelmatig geconfronteerd met kinderen met problemen, ook wij hebben daarmee te maken. Dit kunnen problemen zijn die samenhangen met hun thuissituatie en leefomgeving of omgang met andere kinderen. Het zijn altijd problemen/zorgen die de kinderen belemmeren bij hun ontwikkeling. Het schoolmaatschappelijk werk werkt nauw samen met de school en is onderdeel van de zorgstructuur. Hierdoor is het mogelijk om vroegtijdig problemen te signaleren en snel hulp te bieden. Veelal kan de hulp zelfs op school plaatsvinden.

Schoolmaatschappelijk werk is bedoeld voor kortdurende hulpverlening, bijvoorbeeld op het gebied van:
-Problemen in de thuissituatie en/of rondom de opvoeding van het kind
-Omgaan met de scheiding van de ouders
-Sociale problemen (o.a. moeite in het omgaan met andere kinderen, pesten of gepest worden)
-Emotionele problemen (bijvoorbeeld angst of teruggetrokken gedrag)
-Opvallend gedrag (bijvoorbeeld agressief gedrag of pesten)

De schoolmaatschappelijk werker:
-Geeft informatie en advies aan ouders en kinderen
-Onderzoekt de oorzaken van de problemen
-Begeleidt de ouders en/ of het kind
-Geeft leerkrachten en de intern begeleider advies
-Verwijst kinderen als het nodig is naar relevante hulpverlening

Aanmelding bij het School Maatschappelijk Werk is mogelijk via de intern begeleider van de school. Ook is het mogelijk dat ouders/verzorgers direct contact opnemen met de schoolmaatschappelijk werker.

De schoolmaatschappelijk werker van onze school is: Annelien Lakerveld.Zij maakt deel uit van het Sociaal team Zederik. Zij is bereikbaar via telefoonnummer: 06-20953085. Ook is het mogelijk om een e-mail te sturen naar: a.lakerveld@zederik.nl