Schoolcommissie

Zoals elke school binnen de vereniging TriVia, heeft ook Het Fundament een schoolcommissie. Maar wat doet de schoolcommissie eigenlijk? Graag
geven we u wat inzicht in de taken van de schoolcommissie.

De belangrijkste taak van de schoolcommissie is het geven van advies aan de directie van Het Fundament. Deze adviesfunctie geldt voor de volgende zes aandachtsgebieden. Per aandachtsgebied geven we u een voorbeeld.

1. Identiteit van de school
    Bij de centrale opening na de zomervakantie en de kerstvakantie zijn leden van de schoolcommissie aanwezig.
2. Onderwijs  
    Twee maal per jaar bezoeken twee commissieleden een aantal klassen.
3. Organisatie
    De schoolcommissie verzorgt het contact met leden en ouders, zo organiseert zij samen met de medezeggenschapsraad de jaarlijkse ouderavond.
4. Aanname leerlingen
    Het zou kunnen voorkomen dat de schoolcommissie om advies wordt gevraagd, maar het uitgangspunt is dat ieder kind welkom is op school.
5. Personeelsbeleid op schoolniveau
    Bij vacatures zal een deel van de schoolcommissie zitting nemen in de sollicitatiecommissie.        
    Het belangrijkste blijft persoonlijk contact met het personeel.
6. Financieel beleid op schoolniveau
    De schoolcommissie krijgt inzicht in de begroting

De schoolcommissie bestaat uit vijf leden:
        Marloes de Leeuw, voorzitter
        Sjanien Korving, secretaresse
        Mirjam Baars
        Arjanne Donker
        Daniëlle de Jong

De schoolcommissie bestaat uit leden van de schoolvereniging. Meer over deze vereniging kunt u elders op deze website lezen.

Voor iedereen die geen lid wil worden van de schoolvereniging, maar wel betrokken wil zijn bij Het Fundament, is er de mogelijkheid om donateur te worden voor €10,- per jaar. U ontvangt dan de schoolkrant twee maal per jaar. Als u donateur wilt worden, kunt u contact opnemen met één van de commissieleden.

Ook vanuit Nieuwland heeft er een schoolgebonden bestuurslid zitting in het algemeen bestuur. Op het moment dat het huidige bestuurslid om welke reden dan ook aftreedt, ligt bij de schoolcommissie de taak om een nieuw bestuurslid voor te dragen.

Lijkt het u leuk om nog meer betrokken te zijn bij de school en met ons na te denken over bovengenoemde onderwerpen? Neem dan contact met ons op. Wij zoeken regelmatig versterking!

Heeft u nog vragen, opmerkingen of tips voor ons? Wij horen ze graag!

Kalender

09 februari 2022
Koffieuurtje
17 februari 2022
Rapport I
22 februari 2022
10 minuten gesprekken
Meer Kalender