Oudertevredenheidspeiling

Oudertevredenheidspeiling

Het schooljaar 2014-2015 heeft onze school BS Het Fundamant deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 161853 ouders en verzorgers bij circa 1771 metingen onder vergelijkbare scholen in dezelfde referentiecategorie (Referentie) aan deze peiling meegewerkt. Deze ouders dienen als referentiegroep.

Van onze school hebben49 ouders en verzorgers de vragenlijst ingevuld. Er werden gegevens verzameld over45 kinderen in de bovenbouw en over42 kinderen in de onderbouw. Ten aanzien van de leerkracht konden de ouders voor elk van hun kinderen reageren.

Hoewel het bij onderzoek met een gering aantal respondenten de gewoonte is om te rapporteren in absolute aantallen worden hier de resultaten gepubliceerd met behulp van percentages. Hierbij moet bedacht worden dat een positief antwoord meer of minder een grote verschuiving in een percentage teweeg kan brengen.