Inspectierapport

De Inspectie van het Onderwijs ziet toe op de kwaliteit van het onderwijs en valt organisatorisch onder het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

U vindt op de website van de Inspectie van het Onderwijs onder meer de beoordeling van de inspectie over scholen, de zogenoemde Kwaliteitskaarten. De kaarten zijn er voor het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneneducatie.Kalender

20 juli 2020
Zomervakantie
31 augustus 2020
Eerste schooldag
02 september 2020
Luizencontrole
Meer Kalender